YEAR 2012

13th Central European Lung Cancer Conference

June 24 - 27, 2012   

OREA Hotel Pyramida, Prague

GO TO THE OFFICIAL EVENT WEBPAGE

 

 

23. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 10. česko-slovenský foniatrický kongres

September 13. - 15. 2012

Clarion Congress Hotel Praha

GO TO THE OFFICIAL EVENT WEBPAGE