Spolupráce při tvorbě odborného programu

  • PDF

Nejdůležitější formální součástí každé konference je bezpochyby vysoká úroveň odborného programu a kvalitní zpracování souvisejících materiálů - programů, sborníků abstrakt či proceedings. Tato část  organizační práce je velmi časově náročná a úroveň zpracování odborných materiálů má nemalý vliv na celkové vyznění programové části konference. Společnost Conference Partners proto nabízí službu tzv.  "abstract handling", t.j. přijímání, zpracování, redakci a archivaci odborných příspěvků dle požadavků organizačních výborů. Tato činnost zahrnuje kromě jiného také veškerou korespondenci s autory zaslaných příspěvků.

Programy, sborníky abstrakt či proceedings jsou nejdůležitějším výstupem z každé konferenční akce. Nabízíme proto spolupráci na finální realizaci těchto materiálů, jak v tištěné tak v digitální formě.