Moderní systém registrace účastníků

  • PDF

Pro každou z námi organizovaných akcí připravujeme oficiální webovou stránku s kompletními informacemi o této akci. Stránky jsou průběžně aktualizovány a objevují se na nich nejnovější informace o  programu, místě konání akce, konferenčních poplatcích, společenském programu, možnostech ubytování, dopravě a pod.

Jejich důležitou součástí je i sofistikovaný registrační systém. Klasickou možnost zasílání registračních formulářů faxem, e-mailem nebo poštou, kterou zamozřejmě stále nabízíme, v poslední době zcela zastínil  systém přímé elekronické on-line registrace k účasti a ubytování prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na zabezpečené „https“ webové stránce. Systém zabezpečený „THAWTE“ šifrovacím  systémem proti zneužití osobních dat poskytuje zcela bezpečnou evidenci účastníků, potvrzení všech provedených rezervací, provedení potřebných finančních operací, zaslání informace o zařazení do  odborného programu a pod.

Nabízíme taktéž pokročilou interaktivní variantu, kdy je vstup do systému možný přes unikátní kód i jednotlivým registrovaným účastníkům a v přehledové části systému také samotným zadavatelům akce. Na webové stránce je pak možné vyplnit a odeslat i text odborného příspěvku či jeho abstraktu, eventuálně tento text i upravovat.

Registrační systém umožňuje podávat organizačním výborům průběžné informace o počtu účastníků, uskutečněných platbách, počtu zaslaných odborných příspěvků a zájmu o ubytování, společenské a další  doprovodné akce.