O společnosti

  • PDF

Společnost Conference Partners s.r.o. je tradičním profesionálním partnerem při organizaci mezinárodních i tuzemských kongresů, konferencí, sympozií, kurzů, společenských akcí a firemních prezentací. Své  služby poskytujeme převážně jako tzv. PCO (Professional Congress Organizer), po dohodě se zadavateli i jako tzv. DMC (Destination Management Company). V prvním případě zajišťujeme celou akci komplexně, ve druhém pak pouze její jednotlivé aktivity.
Společnost Conference Partners s.r.o. byla založena v roce 2000, vedení společnosti se však pohybuje v oblasti kongresové činnosti již od roku 1991. Nabízíme tak dlouholetou zkušenost jak s organizací akcí menšího či středního rozsahu, tak i kongresů o několika tisících účastníků. Provádíme rovněž komplexní zajištění ubytovacích a turistických služeb pro účastníky svých akcí a vedení agendy sekretariátům odborných společností.
Jednatelkou společnosti Conference Partners je Ing. Helena Loneková, v letech 1992—1998 vedoucí Kongresového centra České lékařské společnosti J. E. Purkyně.
Pořádání kongresů a dalších vzdělávacích akcí vnímáme jako jedinečnou příležitost představit účastníkům konference významné lokality České republiky a Českou republiku jako stát s významnou historií i  zajímavou kulturní a společenskou přítomností. Pro řadu účastníků vaší mezinárodní akce může účast na konferenci vzbudit hlubší zájem o bližší poznání této části Evropy. Zda tomu tak bude záleží také na výběru dobré organizační agentury.