Výběr vhodných konferenčních prostor

  • PDF

Společnému rozhodnutí o volbě prostor vhodných pro konání odborné či společenské akce předcházejí intenzivní rozhovory se zástupci klienta. Je evidentní, že pouze při hlubší znalosti povahy připravované  akce a naturelu jejích účastníků se podaří dosáhnout plné spokojenosti zadavatele i budoucích účastníků.

Ve společnosti Conference Partners máme dlouholeté zkušenosti s pořádáním akcí jak ve významných tradičních konferenčních prostorách hlavního města tak i v mimopražských lokalitách, přičemž stále  sledujeme nejnovější vývoj v této oblasti.

Při přípravě mezinárodních akcí navrhujeme zadavateli prostory a návazný společenský program tak, abychom umožnili zahraničním účastníkům poznání našeho hlavního města. V případě tuzemských akcí  dokážeme naopak nabídnout alternativní zajímavé destinace v rámci celé České republiky, kde účastníkům rádi připravíme odpolední program s akcentem na oddechové a sportovní aktivity, jako jsou výlety do  přírody, cykloturistika nebo léčebné lázeňské procedury.