Nabídka kulturního a turistického programu

  • PDF

Společenský program vybraný vaší konferenci na míru dokáže nejen zpříjemnit účastníkům pobyt na konferenci. Zvláště při mezinárodních akcích je také příležitostí představit účastníkům krásné památkové objekty i moderní místa vybrané lokace, často v souvislosti s koncerty a dalšími kulturními zážitky. Nabídka koncertů a kulturních akcí je jak v hlavním městě tak i v ostatních částech České republiky  neobyčejně bohatá a na velmi vysoké úrovni.

Každá společenská akce je také příležitostí k bližšímu seznámení účastníků a může tak napomoci k rozvoji budoucí spolupráce mezi jednotlivými vědeckými týmy.

Nedílnou součástí konferenčních akcí bývají také poznávací zájezdy za památkami a jinými významnými destinacemi v celé České republice. Z tohoto hlediska jsou nejvýznamnější několikadenní  před/postkonferenční exkurze určené pro menší skupiny zainteresovaných účastníků. Také jednodenní návštěvy hradů, zámků, lázní a míst zahrnutých do seznamu památek UNESCO dokáží představit  významná místa této země a vzbudit v účastnících zájem o jejich hlubší poznání.

Zejména pro tuzemská symposia dokážeme ve spojení s výběrem nevšedních a zajímavých mimopražských lokalit nabídnout zájemcům z řad účastníků akce také velmi zajímavý sportovní program, výlety do přírody, cykloturistiku apod.