Profesionální rozpočtování akce

Ve společnosti Conference Partners klademe na přípravu rozpočtu akce zcela zásadní důraz. Proto již v počátcích komunikace s vámi vytvoříme základní model připravované akce z hlediska vyváženosti příjmu a  nákladů . Plánování výdajové části akce vždy připravujeme až po důkladné racionální analýze dosažitelných příjmů z registračních poplatků, výstavy, sponzoringu atp.

Po intenzivních jednáních s klientem a veškerými našimi dodavateli tedy vznikne rozpočet, který představuje pevný základ pro úspěšnou organizaci akce. Na základě našich dlouholetých zkušeností máme pro  případ eventuálních problémů v záloze připravena účinná opatření, jak zabránit případnému propadu finanční bilance akce.

Našim hlavním cílem je spokojenost klienta a účastníků akce. Uvědomujeme si, že citlivý přístup v rozpočtové oblasti má na tuto skutečnost extrémní dopad.